រដូវក្តៅនិទាឃរដូវ

ស៊េរីផលិតផល

ស៊ីនហ៊ុយ

អំពី

Shenzhen Xinhui Technology Co., Ltd. ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2010។ អ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់ក្រុមហ៊ុន (Xiamen Xinhui Electronics Co., Ltd. ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2007) ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំង។ឥឡូវនេះវាមានទីតាំងនៅ Pingshan New District ទីក្រុង Shenzhen ប្រទេសចិន ជាមួយនឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។

រដូវក្តៅនិទាឃរដូវ

ស៊េរីផលិតផល